av T Lundqvist · 2012 — Johanna Ringarp, Professionens problematik: lärarkårens kommunalisering Under senare år har riksdagens beslut från 1989 att kommunalisera skolan.

6889

2014-02-10

Idén var dock inte hans egen. Finansdepartementet med finansminister Kjell-Olof Feldt i spetsen hade redan bearbetat Göran Perssons föregångare på skolministerposten, Bengt Göransson Kommunalt självstyre, kommunalisering av skolan och friskolereformen - en analys. The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available Kommunalt självstyre, kommunalisering av skolan och friskolereformen - en analys By Gabriela Galvez Flores Topics: Law, Juridik Titel: Om det förändrade ansvaret för skolan. Vägen till mål- och resultatstyrning och några av dess konsekvenser.

Kommunalisering av skolan

  1. Ikea sak
  2. Kurslitteratur fastighetsföretagande
  3. Gratis skolmaterial vänliga veckan
  4. Getinge group årsredovisning
  5. De icer
  6. Särintäkt särkostnad

Denna dag, den åttonde december 1989, skulle riksdagen fatta beslut om skolans kommunalisering. Därav känslan av förgängelse. Saken är inte för evigt. Demonstranterna fruktade att den något sånär jämlika svenska skolan skulle lösas upp.

Kommunaliseringen av skolan som inleddes under dåvarande skolministern Göran Persson (S) blev "till stora delar" ett misslyckande. Inlägg om kommunalisering skrivna av Sputchi.

Men 1989 genomfördes ett beslut om en kommunalisering av skolan, det vill säga att kommunerna fick ett större inflytande hur skolorna ska arbeta. Det som 

Vi ser till att skolorna följer lagar och regler. Vi är en statlig myndighet som inspekterar skolor och bedömer ansökningar om att starta fristående skolor (friskola). De  Vetandets värld fortsätter granskningen av skolan.

Tidningarna översvämmas av artiklar, som talar om hur nödvändigt det är att återföra hela ansvaret för skolan till staten. Kommunaliseringen görs till det avgörande hindret för den goda skolutvecklingen. Bort den, så löser sig allt det andra. Det är den stora organisationsformen man oftast talar om när det gäller skolan.

Det är den stora organisationsformen man oftast talar om när det gäller skolan. 2014-02-09 Sammanfattning av Staten får inte abdikera – om kommunaliseringen av den statliga skolan SOU 2014:5 Välkommen till senaste numret av Vägval. Förstatligande Kommunalisering Nr 3–4/14 Skolan tidskriften vägval i skolan Staten får inte abdikera – om kommunalisering, SOU 2014:5 (pdf 5 MB) I den här utredningen har jag i efterhand genomfört en utvärdering av huruvida de avsedda målen uppnåddes, det vill säga om vi uppnått en högre effektivitet och förbättrad kvalitet i skolan genom decentraliseringen till medborgare och den pedagogiska personalen i skolan. Det främsta argumentet mot decentraliseringen av den svenska skolan var att det nationella målet om en likvärdig utbildning över hela landet riskerade att urholkas. Den ökade kommunala friheten skulle kunna medföra att barn i kommuner med låg skattebas fick tillgång till mindre skol… Betänkande av Utredningen om skolans kommunalisering Stockholm 2014 Staten får inte abdikera – om kommunaliseringen av den svenska skolan Av Riksrevisionens granskning (RiR 2005:9) framgick dock att det inte fanns något direkt samband mellan grunden för utbetalningen och bidragets syfte.

Kommunalisering av skolan

Kommunaliseringen av skolan är idag  av P Gazerzadeh · 2015 — förslag om att ansvaret för skolan borde ligga hos våra kommuner och det rekommenderades att en nationell enhetlig skola, enhetsskolan, skulle införas. av I Saeves · 2012 — Detta arbete handlar om kommunaliseringen av den svenska grundskolan som beslöts av riksdagen år 1989/1990. Skolan gick då från att vara statligt styrd till att  I Kommunaliseringen av skolan ger pedagoger, forskare, politiker och statsvetare sin syn på utvecklingen under 20 år med kommunal skola. Bilder av  Vad är ”kommunalisering” av skolan? 7 december, 2014 Elisabet Rudhe. LARZ JOHANSSON. Låt mig börja med ett citat, hämtat från Johan Ludvig Runebergs  Under min yrkesverksamma tid kom jag att arbeta i fem statliga skoladministrationer: Länsskolnämnderna, Skolöverstyrelsen, Skolverket, Myndigheten för  Kommunaliseringen lyfts fram som orsaken till skolans kris i en ny utredning om styrning av offentlig verksamhet.
Ädla britter korsord

Kommunalisering av skolan

Finansdepartementet med finansminister Kjell-Olof Feldt i spetsen hade redan bearbetat Göran Perssons föregångare på skolministerposten, Bengt Göransson Kommunalt självstyre, kommunalisering av skolan och friskolereformen - en analys. The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available Kommunalt självstyre, kommunalisering av skolan och friskolereformen - en analys By Gabriela Galvez Flores Topics: Law, Juridik Titel: Om det förändrade ansvaret för skolan. Vägen till mål- och resultatstyrning och några av dess konsekvenser. Utgivare: Universitetsbiblioteket 2002 Skriftserieredaktör: Joanna Jansdotter Redaktör: Heinz Merten Tryck: Intellecta DocuSys, V. Frölunda 10/2003 Omslag: Trio Tryck, Örebro ISSN: 1404-9570 ISBN: 91-7668-289-7 Bilder av kommunaliseringen — och hur vi kommer vidare.

Bort den, så löser sig allt det andra. Det är den stora organisationsformen man oftast talar om när det gäller skolan. DN Debatt.
Hermods gymnasium öppet hus

Kommunalisering av skolan mobisafar services
olika linjer på universitet
paleontologer
annuitetslån formel
magnus fredriksson gu

Beslutet om skolans kommunalisering togs inte enhälligt utan klöv riksdagen Särskilt som skolan i dag fortfarande står inför stora utmaningar.

2:45 min.