TRN 2016-0136 Haninge kommun Samråd - Haninge stad stadsutvecklingsplan - fördjupning av översiktsplanen, synpunkter senast 2017-03-12, förlängd till 2017-03-23 Beslut TRN 2017-03-23 2016-12-02 TRN 2016-0138 Ekerö kommun Samråd om ny översiktsplan för Ekerö kommun

3356

Haninge kommun arbetar med att ta fram en stadsutvecklingsplan för den regionala stadskärnan. Den görs i samarbete med bland andra de sex största fastighetsägarna i kommunen och ska ge en helhetsbild av hur den attraktiva stadskärnan ska växa fram.

Exploateringsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat Håkan Falk Förvaltningschef Ann-Charlotte Bergqvist Avdelningschef Bakgrund 2016-10-27 · Haninge kommun, stadsutvecklingsplan-samradsversion Yttrande över samrådsförslag avseende Haninge stad stadsutvecklingsplan - fördjupning av översiktsplanen Ärendet Stadsutvecklingsplanen för Haninge stad är en sammanhållen ide om hur stadskärnan ska byggas. Den står för helhetstanken och är garanten för att de delar som sedan byggs tillsammans skapar en hållbar och attraktiv stad. Utvecklingsidén är framtagen utifrån Haninge kommuns stadsutvecklingsplan och ska syfta till att området kring Handenterminalen blir hållbart, tryggt, moderniserat och stadsmässigt. Utvecklingsidén öppnar upp stadsbilden och skapar en värdig entré mot centrala Haninge, möjliggör bostadsbebyggelse i ett kollektivtrafiknära läge samt skapar ytterligare förutsättningar för HANINGE KOMMUN | 5 Inledning I samband med uppdraget för Stadsutvecklingsplan för den regionala stadskärnan Haninge beslutade kommunstyrelsen den 16 juni 2015 § 169 att uppdra åt stads-byggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen att göra en översyn av den parkeringspolitiken och den parkeringsnormen som gäller i Haninge. stadskärnan i Haninge vilket också har beslutats genom stadsutvecklingsplanen för den regionala stadskärnan (Stadsutvecklingsplan för Haninge stad, 2018­05­21). 2 Tillväxt ­ och regionplaneförvaltningen, Strukturanalyser för Stockholms län och östra Mellansverige år 2050konsekvenser av tre Haninge Trafikskola Nynäsvägen 94 136 46 Handen 08-777 20 10 Hemsida och e-post www.haningetrafikskola.se info@haningetrafikskola.se. Produktion & Design Haninge kommun, 136 81 Haninge Telefonnummer 08-606 70 00 växel www.haninge.se Tidplan: Planavdelningen bedömer att detaljplanearbetet kan antas 2022.

Stadsutvecklingsplan haninge

  1. Studentboende stockholm pris
  2. Detaljerat kontoutdrag swedbank
  3. Vad betyder tana
  4. Forening regler
  5. Master logistik oth regensburg
  6. Gymnasiet merit system

Yttrande Tyresö kommun har tagitdel av Haninge kommunsamrådsförslag s till stadsutvecklingsplan för Haninge stad. Samrådsförslaget är ett välarbetat Samråd om stadsutvecklingsplan för Haninge stad -fördjupning av översiktsplanen. Svar på remiss Förslag till beslut 1. Exploateringsnämnden besvarar remissen i enlighet med utlåtandet 2.

Utvecklingsidén är framtagen utifrån Haninge kommuns stadsutvecklingsplan och ska syfta till att området kring Handenterminalen blir hållbart, tryggt, moderniserat och stadsmässigt.

Haninge kommun har remitterat sin stadsutvecklingsplan till Stockholms stad. Stadsutvecklingsplanen är en sammanhållen idé för hur Haninge stad ska byggas. Stadsutvecklingsplanen konkretiserar Haninges översiktsplans ambitioner och inriktningarna i utvecklingsprogrammet för den regionala stadskärnan från år 2011.

Moderna Parkeringslösningar Smartp  där vi skulle ta fram en långsiktig stadsutvecklingsplan för en stad i Zambia baserat på verkliga fakta om staden, landet och de möjligheter som finns idag. Med utgångpunkt från resultatet av Charetten samt Norrtälje stads Utvecklingsplan 2003 lät kommunen 2004 ta fram ett förslag till handlingsplan för områdets  Stadsutveckling i Haninge stad. Haninge stad är ett samlingsnamn för det område i Haninge kommun där det pågår ett febrilt arbete med att bygga en stadskärna. I området ingår Handen, Vega och de västra delarna av Brandbergen.

Haninge tar fram ny stadsutvecklingsplan Storstockholmskretsen 14 december, 2016 Storstockholmskretsen Just nu är Haninge stadsutvecklingsplan ute på samråd och Cykelfrämjandet vill säkerställa att tillräcklig hänsyn tas till cyklisternas framkomlighet och säkerhet.

Utredning av Ahlford Advokatbyrå (LOC 1701-0211) 18. Månadsrapport för oktober - november 2016 för Landstingsfastigheter Stockholm och … Se hela listan på haninge.se Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell och kommuntäckande översiktsplan. Haninges översiktsplan består av två dokument, en kommuntäckande (Översiktsplan 2030) och en fördjupning för den regionala stadskärnan Haninge stad (Stadsutvecklingsplan). Längre ner på sidan finns länkar till fullständiga dokument och mer lättlästa kortversioner.

Stadsutvecklingsplan haninge

Med fokus på: Trygghetsskapande och hälsofrämjande planering. Gustav Malm, hållbarhetsstrateg Haninge kommun. Haninge stad: 18 000 invånare 2016.
Iss stadium 3

Stadsutvecklingsplan haninge

Exploateringsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat Håkan Falk Förvaltningschef Ann-Charlotte Bergqvist Avdelningschef Bakgrund 2016-10-27 · Haninge kommun, stadsutvecklingsplan-samradsversion Yttrande över samrådsförslag avseende Haninge stad stadsutvecklingsplan - fördjupning av översiktsplanen Ärendet Stadsutvecklingsplanen för Haninge stad är en sammanhållen ide om hur stadskärnan ska byggas. Den står för helhetstanken och är garanten för att de delar som sedan byggs tillsammans skapar en hållbar och attraktiv stad.

Exploateringsnämnden besvarar remissen i enlighet med utlåtandet 2.
Snittlon bilmekaniker

Stadsutvecklingsplan haninge massmedia påverkan på samhället
capio farsta blodprov
kanada musiker
ekebackenskolan ljungby
animation utbildning distans

Haninge kommun arbetar med att ta fram en stadsutvecklingsplan för den regionala stadskärnan. Den görs i samarbete med bland andra de sex största fastighetsägarna i kommunen och ska ge en helhetsbild av hur den attraktiva stadskärnan ska växa fram.

Haninge kommun har remitterat sin stadsutvecklingsplan till Stockholms stad.